Pretraživanje

Raspisan Natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama

Petak, 28. Srpnja 2017. - 0:00

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16. i 9/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama oznake KLASA: 022-05/17-01/2-244 URBROJ: 2144/01-01-17-1 od 20. srpnja 2017. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama

 

 

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

 

1. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska bb, Dvorana ured 1 (DU 1) ukupne površine 25,15 m2 sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: ured za sportske udruge dvoranskih sportova

- iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).

 

  2. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska bb, Dvorana ured 2 (DU 2) ukupne površine 28,85 m2 sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: ured za sportske udruge dvoranskih sportova

- iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).

 

  3. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska bb, Dvorana ured 3 (DU 3) ukupne površine 9,65 m2 sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: ured za sportske udruge dvoranskih sportova

- iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).

 

 Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DODJELU POSLOVNIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.

 

Rok za predaju ponuda ističe 30-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 28. kolovoza 2017. godine u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

 

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Prilozi