Pretraživanje

Raspisan Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Utorak, 12. Travnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj  9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21) te sukladno Planu gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedjelja i Pićan za razdoblje 2017.-2022. godine-separat za Grad Labin („Službene novine Grada Labina“ br. 1/18), Gradonačelnik Grada Labina dana 11. travnja 2022. godine raspisuje Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje.
 

PREDMET JAVNOG POZIVA
 

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva.

Predmet Javnog poziva je podjela 200 komada kompostera zapremnine 400 litara. Komposteri su pogodni za kompostiranje biootpada iz kućanstva i vrta. Jednostavno se montira bez uporabe alata te posuda kompostera nema dno zbog kontakta sa zemljištem i pristupa mikroorganizama.

Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme te poticanje kućnog kompostiranja na području grada Labina s ciljem smanjenja količine ukupno proizvedenog komunalnog otpada.

Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se isključivo:

-       na mail adresu komunalni.odjel@labin.hr s naznakom u predmetu maila „Prijava na javni poziv-komposteri“

-       preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) na adresu Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin (Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom „Prijava na javni poziv-komposteri“)

Rok za podnošenje zahtjeva temeljem ovog Javnog poziva počinje teći dana 13. travnja 2022. godine u 8.00 sati i traje do dana 27. travnja 2022. u 00.00 sati.

 
Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeće:

-       ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu kompostera.

-       presliku osobne iskaznice (obostrano)

 
Zahtjev za dodjelu kompostera može se preuzeti na službenoj web stranici Grada Labina www.labin.hr po objavi javnog poziva.


OSTALE ODREDBE

Komposteri se dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva (vrijeme podnošenja zahtjeva) do iscrpljenja svih raspoloživih kompostera uz uvjet da se na taj način dodijeli 28 kompostera po svakom Mjesnom odboru (Mjesni odbor Labin Gornji, Mjesni odbor Labin Donji, Mjesni odbor Labin Kature, Mjesni odbor Ripenda, Mjesni odbor Kapelica, Mjesni odbor Rabac, Mjesni odbor Vinež).

Ukoliko za pojedini Mjesni odbor bude manje zainteresiranih od predviđenog broja, komposteri će se dodijeliti razmjerno po Mjesnim odborima gdje postoji veći broj zainteresiranih od određenog broja od 28 kompostera.

Grad Labin će donijeti Odluku o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva koja se Odluka objavljuje na službenoj internet stranici Grada Labina www.labin.hr i oglasnoj ploči Grada Labina.

Cjelokupni tekst javnog poziva te zahtjev za dodjelu preuzmite u prilogu.

Prilozi