Pretraživanje

Raspisan Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini

Četvrtak, 28. Svibnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 8. Odluke o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini ("Službene novine Grada Labina", broj 17/09., 16/10., 6/11. i 1/12.-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Labina, dana 28. svibnja 2020. godine, raspisuje Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini

Pravo natjecanja imaju svi polaznici sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija s područja Grada Labina upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu do 35. godine života.

Prijaviti se može samo znanstvenoistraživački rad.

Ne mogu se prijaviti završni radovi sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

Uz prijavu znanstvenoistraživačkog rada dostavlja se kratki životopis i stručna preporuka visokog učilišta na kojem je rad prijavljen.

Prijava znanstvenoistraživačkog rada sa potpunom dokumentacijom dostavlja se u Grad Labin, Povjerenstvu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini, Labin, Titov trg 11, najkasnije do 30. lipnja 2020. godine. 


Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u prilogu.

Prilozi