Pretraživanje

Radovi na rekonstrukciji ceste odvijaju se prema planu

Utorak, 19. Siječnja 2010. - 9:07

Radovi na  izgradnji kružnog raskrižja na državnoj cesti D66 od raskrižja za Marcilnicu (Vinež), krecuci se u pravcu Rijeke, do restorana Šterna odvijaju se planiranom dinamikom.

Tako su u meduvremenu završeni radovi na polaganju kompletnog prvog asfaltnog sloja te se trenutno odvijaju radovi na postavljanju nogostupa, ugibališta i betonskih otoka i rješavanju prilaznih rampi.  Paralelno s tim radovima vrše se radovi na postavljanju javne rasvjete i hortikulturnom uredenju.

Ocekuje se da ce radovi na ovoj dionici ceste u cijelosti biti dovršeni krajem sijecnja kada ce se prici nastavku radova na rekonstrukciji prometnice od Šterne do Štrmca. 


Prilozi