Pretraživanje

Radovi na rekonstrukciji ceste Labin - gradsko groblje

Četvrtak, 02. Veljače 2012. - 15:07

U tijeku su radovi na rekonstrukciji ceste Labin – gradsko groblje (III. faza) koji obuhvacaju rekonstrukciju raskrižja u kružno raskrižje sa prilaznim cestama, javnom rasvjetom, oborinskom odvodnjom i izvedbom zemljanih radova za platoe buducih automobilskih i autobusnih parkirališta. Radovima koji su u tijeku nije obuhvaceno asfaltiranje parkirališnih površina, stoga je u Proracunu Grada Labina predvideno da bi se ti radovi završili tijekom ove i pocetkom iduce godine.

Projekt je znacajan prije svega za starogradsku jezgru, kvalitetu odvijanja prometa, kvalitetu i sigurnost korištenja važnog komunalnog objekta kao što je gradsko groblje, te za dobivanje novih parkirnih mjesta za automobile i turisticke autobuse cime ce se rasteretiti prometna opterecenost trga u Starom gradu, posebice u vrijeme turisticke sezone. Projektom je planirana izgradnja 153 parkirnih mjesta za osobne automobile i 10 za autobuse.    

 

Ugovoreni rok radova od 105 dana bit ce produžen buduci da se u pojedinim fazama radova izvodac morao prilagodavati radovima na izmještanju postojecih infrastrukturnih vodova (vodovod i telefon), a posebno se to odnosi na izmještanje postojecih telefonskih kabela koji su presijecali gradilište. Isto tako zbog lošeg terena na vecem dijelu gradilišta morao se postaviti zamjenski materijal kako bi se osigurala potrebna nosivost novih prometnih i parkirališnih površina. U tijeku su radovi na postavljanju oborinske kanalizacije i javne rasvjete, nakon cega slijede radovi kojima ce prometnice i raskrižje dobiti svoje prepoznatljive konture.

Radove izvodi tvrtka CESTA d.o.o. Pula. Ukupna investicija radova u tijeku iznosi 3.508.183,13 kn (ukljucen PDV), dok je ukupna procijenjena vrijednost svih radova 5.500.000,00 kn. Predvideno je da se postupci javne nabave za preostale radove provedu tijekom veljace i ožujka ove godine cime bi se projekt, cija realizacija je zapocela krajem 2006. godine, priveo kraju. 

Povezane vijesti:

Rekonstrukcija raskrižja kod gradskog groblja