Pretraživanje

Radovi na asfaltiranju bijeloga puta u naselju Rogocana

Utorak, 27. Siječnja 2015. - 11:11

Pocetkom sijecnja 2015. godine u sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture, usvojenog na Gradskom vijecu Grada Labina, završeni su radovi na asfaltiranju bijeloga puta u naselju Rogocana u sveukupnoj dužini od 175 m'. Od radova izvedeno je skidanje postojece podloge, izrada tamponskog zastora, razastiranje i cišcenje rubova grederom, valjanje te polaganje asfaltnog zastora ab-11 u sloju od 5 cm. Radove je izvodila tvrtka Cesta d.o.o. Pula, a procijenjena vrijednost radova sa PDV-om je oko 110.000,00 kuna. Radovi se izvode sukladno prioritetima definiranim po mjesnim odborima Grada Labina i sukladno identificiranim potrebama gradana.