Pretraživanje

Prvi radni sastanak izrade Razvojne strategije grada Labina 2014.-2020.

Srijeda, 03. Lipnja 2015. - 7:38

U utorak 2. lipnja 2015. godine u Velikoj vijecnici Grada Labina održana je 1. radionica za izradu Razvojne strategije grada Labina 2014.-2020. 

U regionalnoj razvojnoj politici Republike Hrvatske i u EU, planiranje i programiranje su  jedan od temeljnih instrumenta. Premda sadašnji zakonski okvir (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Strategija regionalnog razvoja republike Hrvatske) odreduje da svaka podrucna (regionalna) samouprava treba imati županijsku razvojnu strategiju (ŽRS) neophodno je da takvu  strategiju imaju  i gradovi i opcine (JLS), pa onda i grad Labin. Osim što je razvojna strategija nužan uvjet za korištenje fondova EU, za financiranje razvojnih projekata u razdoblju 2014.-2020., ona je ponajprije kljucno sredstvo u upravljanju lokalnim i regionalnim razvojem.

Na temelju clanka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 9/09., 9/10 - lektorirani tekst i 8/13.), a u svrhu provedbe i organizacije postupka izrade Razvojne strategije grada Labina 2014. – 2020. sukladno prihvacenoj ponudi Instituta za razvoj i medunarodne odnose Zagreb, oznake Klasa: 022-05/15-01/2-112 od 18. ožujka 2015. godine, Gradonacelnik Grada Labina 20. travnja 2015. godine, donio je odluku o osnivanju i imenovanju clanova radnih skupina i Partnerskog vijeca za izradu Razvojne strategije  grada Labina 2014. - 2020. Odlukom su osnovane cetiri radne skupine: Gospodarstvo, Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša, Društvene djelatnosti i civilno društvo te Prostorno planiranje i razvojni projekti.

Na jucerašnjor radionici uvodno je predstavljen radni plan, a iduca radionica koja je planirana 17. lipnja biti ce usmjerena narazmatranje analize stanje i izradu SWOT analize.

U prilogu prezentacija sa 1. radionice.

 


Prilozi