Pretraživanje

Provedbeni program Grada Labina 2021. – 2025.Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Provedbeni programi su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva te njihovu poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.  
Provedbeni program je temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i sredstvo kvalitetne komunikacije gradske uprave s građanima.
Kroz dokument Provedbeni program Grada Labina 2021.-2025. definirat će se postojeći potencijali i potrebe te prezentirati prioriteti i mjere koje će se provoditi u aktualnom mandatu. Dokument se referira na period od 2021. do 2025. godine, a financijski je obuhvaćen period od 2022. do 2025. godine.

Prilozi


;