Pretraživanje

Proračun za 2016.

Prijedlog proračuna, prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Labina podnosi Gradonačelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

Proračun, godišnji obračun proračuna i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Labina donose se većinom glasova svih vijećnika.  Proračun i druge akte koje Gradsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Gradskog vijeća Grada Labina.

Proračun Grada Labina objavljuje se u Službenim novinama Grada Labina. Proračun Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina 21. prosinca 2015. godine.

Prilozi


;