Pretraživanje

Proračun u malom za 2019. godinu

Četvrtak, 25. Travnja 2019. - 0:00

Na našim stranicama možete i ove godine naći brošuru«Proračun Grada Labina u malom» u kojoj je na slikovit, pregledan  i razumljiv način pomoću tablica i grafičkih slika prikazan način priliva planiranih sredstava u Proračun Grada Labina kao i ukupnost programa i aktivnosti koje Grad Labin planira realizirati proračunskim sredstvima u 2019. godini.

„Proračun u malom“ omogućava jednostavniji, pregledniji i lakši uvid u prihode i rashode Grada Labina.

Kako bi naša komunikacija i dalje bila otvorena i dvosmjerna, pozivamo vas da nam šaljete svoja pitanja, prijedloge i kritike poštom na adresu: Grad Labin, Titov trg 11, HR–52220 Labin ili na adresu e-pošte: proracun@labin.hr

Prilozi