Pretraživanje

Proračun iz 2018. godineProračun Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Vodič za građane kroz Proračun 2018. godine

Proračun u malom za 2018. godinu.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf (2.47 MB)

Preraspodjela plana Proračuna Grada Labina za 2018. godinu- 2018.

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu


;