Pretraživanje

Proračun iz 2014.

Prijedlog proračuna, prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Labina podnosi Gradonačelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.  Proračun, godišnji obračun proračuna i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Labina donose se većinom glasova svih vijećnika.  Proračun i druge akte koje Gradsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Gradskog vijeća Grada Labina. Proračun Grada Labina objavljuje se u Službenim novinama Grada Labina.

Prilozi


;