Pretraživanje

Proračun iz 2012.

Prijedlog proračuna, prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Labina podnosi Gradonačelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

Proračun, godišnji obračun proračuna i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Labina donose se većinom glasova svih vijećnika.

Proračun i druge akte koje Gradsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Gradskog vijeća Grada Labina.

Proračun Grada Labina za 2012. godinu objavljen je u "Službenim novinama Grada Labina", broj 16./2011. od 23. prosinca 2011.

Prilozi


;