Pretraživanje

Prometno redarstvo

Komunalne djelatnosti i promet > Komunalno i prometno redarstvo > Prometno redarstvo

Prometni redari obavljaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života građana. 
  
Grad Labin ima dva prometna redara koji mogu izdavati prekršajni nalog, odnosno naplaćivati novčanu kaznu u visini od 300 do 700 kuna za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo. 
  
Prometni redari su u organizaciji Policijske akademije iz Zagreba, osposobljeni iz područja sigurnosti cestovnog prometa, taktike i metodike postupanja u nadzoru i upravljanju prometom na cestama, prekršajne odgovornosti, kao i osnova komunikacijske kulture.  
  
Glavni cilj postojanja prometnog redarstva nije kažnjavanje, već u prvom redu pomoć građanima, poput omogućavanje nesmetanog prolaza osobama koja guraju dječja kolica, odnosno kreću se uz pomoć invalidskih kolica.

NAJČEŠĆI PREKRŠAJI S KOJIMA SE SUSREĆU PROMETNI REDARI

U nastavku možete pogledati kažnjive radnje vozača na koje prometni redari najviše obraćaju pozornost i najčešće kažnjavaju:

  • Parkiranje na dijelu kolnika koji predstavlja stajalište za vozila javnog prijevoza putnika i kao takav je obilježen oznakama na kolniku ili prometnim znakom
  • Parkiranje na dijelu kolnika koji predstavlja obilježeni prometni otok
  • Parkiranje na nogostupu te ometanje sigurnog prolaza pješaka
  • Parkiranje suprotno postavljenom znaku zabrane parkiranja ili zabrane parkiranja i zaustavljanja
  • Parkiranje ispred kolnih ulaza u zgradu, dvorište i garaže
  • Parkiranje na parkirnom mjestu rezerviranom za parkiranje osoba sa invaliditetom

     

Prilozi


;