Pretraživanje

Projekt THIN LINE

Youth Democracy Project THIN LINE - ”STOP BULLYING IN SCHOOLS” zajednički je međunarodni projekt Grada Labina, Srednje škole Mate Blažina s jedne strane i norveškog grada Sandnesa i njihovog gradskog vijeća mladih.

Financiran je iz EU fondova sredstvima iz programa "Mladi na djelu", pod-akcije "Demokratski projekti mladih", u sveukupnom iznosu od 67.000 Eura.

Osnovna tema i koncept projekta je DIGITALNO NASILJE - CYBER BULLYING.

Projektom su predviđena 2 susreta u trajanju od 5 dana. Prvi u travnju 2014. održao se u norveškom gradu Sandnesu, a drugi u lipnju 2014. u Labinu za vrijeme međunarodnog workshopa Škole demokracije-vijeća mladih u sklopu Motovnske ljetne škole promicanja zdravlja - Mreže zdravih gradova Hrvatske. Mladi zajedno rade na temu digitalnog nasilja putem radionica i zajedničkog dijaloga. Trajanje projekta bilo je 9 mjeseci, od siječnja do rujna 2014.

Internet kao suvremeni medij otvorio je mnogobrojne mogućnosti. Djeca i mladi pomoću njega svakodnevno uče, stječu nova znanja, informiraju se ali i stječu nove prijatelje i poznanstva. No osim tih pozitivnih aspekata Internet kao medij generira porast virtualnog nasilja poput zadirkivanja, uvreda, ismijavanja, slanja i dijeljenja ružnih i prostih slika i poruka.

Svi partneri u projektu zajedničkim djelovanjem imali su priliku naučiti više o digitalnom nasilju, te saznati i dobiti nova saznanja  o tome kako  spriječiti digitalno nasilno ponašanje u budućnosti. Zabrinjavajući porast digitalnog nasilja znak je za uzbunu roditelja, nastavnika, školskih administratora i donosioca odluka na svim razinama stoga je potrebno pomoći djeci i mladima shvatiti rizike i odgovornosti koje suvremena komunikacija nosi sa sobom.

Cilj projekt je  usredotočiti se na digitalno nasilje i njegovu prevenciju te razviti  svijest  o digitalnom nasilju na svim razinama od učenika u školi do  političara kao donosioca odluka, ali i također steći bolje razumijevanje vlastite uloge u demokratskom sustavu te europskom građanstvu. U skladu s  ciljem istražiti će se sredstva koja se koriste u borbi protiv digitalnog nasilnog ponašanja u obje zemlje te specifičnosti kako pokušati problem riješiti na lokalnoj razini.

U tome će značajan doprinos dati posebna mobilna aplikacija koja će se razviti na norveškom i hrvatskom jeziku a koja će se koristiti kao pomoć u prevenciji i osvješćivanju važnosti digitalnog (elektroničkog) nasilja. Kao jedan od rezultata projekta kreirat će se i video uradak sa zajedničkih susreta koji će dati uvid u samu strategiju razvoja i tijeka projekta. Obzirom da je tema samog projekta važnost medija u suvremenom društvu, uz pomoć istih radit će se na širenju rezultata i vidljivosti projekta posebno uz pomoć novina, radija i lokalnih TV kuća, a stvoriti će se i zajednička  grupa na nekoj od društvenih mreža. Osim toga koristit će se i druga  sredstva  informiranja poput brošura, letaka i mailing lista.

Svi partneri  u suradnji sa školskim vijećem i savjetom mladih zajednički će aktivno sudjelovati u razvoju metodologije i izradi obrazovnih materijala te će pomoći u širenju i promociji rezultata projekta te će se aktivno uključiti u prijenos dobrih praksi na lokalnoj razini i inozemstvu. Političari i dužnosnici također će biti aktivno  uključeni a osim toga bit će pozvani na radionice i intervjue, gdje će se predstaviti istraživanja mladih te će se od njih  zatražiti  predstavljanje stajališta i razmišljanja na tu temu.

Sustavni pristup koji će se realizirati u predloženom projektu dugoročno će značajno poticati socijalni razvoj mladih ljudi na lokalnoj razini, a pozitivni rezultati projekta bit će uspješno prenijeti na druge sredine.

Stranica projekta: http://www.ssmb.hr/459/youth-democracy-project-thin-line


;