Pretraživanje

Projekt revitalizacije PineteGrad Labin je putem tvrtke CALEGRA hortikultura d.o.o., Hanuševa 2, 10000 Zagreb, izradio projekt revitalizacije Pinete, urbane park šume oko starogradske jezgre Labina, obuhvata cca 3 ha . Projektom su obrađena slijedeća poglavlja:

1. Opis i sadašnje stanje značajnog krajobraza „LABIN – RABAC – PRKLOG“

 1.1. Položaj i opis Pinete oko stošca Starog grada Labina

 1.2. Prirodne značajke

 1.3. Elementi strukture sastojine

 1.4. Zdravstveno stanje

2. Valorizacija općekorisnih funkcija šume

3. Procjena ugroženosti od požara

4. Smjernice održivog upravljanja i revitalizacije

 4.1. Radovi biološke obnove

 4.2. Mjere zaštite

5. Grafički prilozi

Cijeli proces sanacije Pinete predviđen je kroz više faza , a sukladno tome pojedine faze i njihovo izvršenje također se planira provoditi kroz više proračunskih godina ovisno o mogućnostima osiguranja potrebnih financijskih sredstava za pojedinu fazu sanacije.

Prilozi


;