Pretraživanje

Projekt prenamjene rudarske baštine KOVA

Rudarstvo je kao najznačajnija gospodarska grana u povijesti Labinštine odigralo ključnu ulogu u sveukupnom razvoju i definiciji identiteta Grada. Stoga je prenamjena rudarske baštine  u kulturno-turističko-gospodarske namjene prilika Grada Labina da iskoristi ovu vrijednu baštinu za daljnji gospodarski razvoj grada. Ovaj projekt revalorizacije rudarske ostavštine/vrijednosti je vid osnaživanja sposobnosti stvaranja novih modela i rješenja za budućnost. Rudarski kompleks pokazuje kako znanje o prošlosti i kreativna sloboda spojene u projekt omogućavaju istovremeno promišljanje prošlosti i budućnosti. Faza projekta koja je sada u pripremi odnosi se na rudarski kompleks na Pijacalu i to na prenamjenu rudarskih kupatila u višenamjensku dvoranu, galerije, dječje igraonice, ugostiteljske sadržaje i dr., na rekonstrukciju i sanaciju izvoznog tornja sa ugradnjom novog lifta za spuštanje u dvoranu na koti +60, na uređenje podzemnih hodnika Labin, Raša i Rabac sa atraktivnim i specifičnim sadržajima u dužini od cca 6,5 km. U sklopu cijelog projekta  razvijaju se i uspostavljaju razni kulturni, znanstveni, obrazovni i turistički sadržaji i proizvodi za turističke posjetitelje , ali isto tako i za građane Labinštine.

Izrađen je čitav niz projekata , elaborata i studija nužnih za ishođenje potrebnih odobrenja za gradnju odnosno rudarskih odobrenja za podzemni dio projekta i to:

– Siguronosno-tehnički pregled postojećeg stanja podzemnog dijela rudnika (Krapanj, Karlota, Rabac) kojeg je izradila tvrtka PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija
– Rudarsko-geodetski snimak postojećeg stanja  podzemnog dijela rudnika (Krapanj, Karlota, Rabac) kojeg je izradila tvrtka PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija
– Arhitektonski snimak postojećeg stanja nadzemnog dijela Pijacala (rudarska kupatila, lamparna, topla veza i prostori u suterenu ispod kupatila) kojeg je izradio Arhitektonski fakultet Zagreb , Zavod za graditeljsko nasljeđe, Kačićeva 26, Zagreb
– Konzervatorski elaborat nadzemnog dijela Pijacala (rudarska kupatila, lamparna, topla veza i prostori u suterenu ispod kupatila) kojeg je izradio Arhitektonski fakultet Zagreb , Zavod za graditeljsko nasljeđe, Kačićeva 26, Zagreb
– Istražni radovi  sa izvješćem i elaboratom o postojećem stanju konstrukcije rudarskih kupatila i susjednih građevina kojeg je izradila tvrtka RADIONICA STATIKE d.o.o. Horvaćanska 77, 10 000 Zagreb
– Mjerenje i snimke stanja okna Podlabin kojeg je izradila tvrtka OCTOPUS RIJEKA d.o.o. , Milutina Barača 19, 51000 Rijeka
– Idejno rjesenje i Idejni projekt rekonstrukcije, sanacije i adaptacije kompleksa na Pijacalu kojeg je izradio Ured ovlaštene arhitektice Branke Petković d.i.a. , Frana Alfirevića 41, 10000 Zagreb ,
– Programska osnova i idejno rješenje kao podloge za izradu Idejnog projekta prenamjene podzemnog dijela rudarske baštine Labin – Raša   (okno Labin, podzemni hodnici Karlota, Krapanj, Vinež i Rabac) koje je izradila tvrtka MASA PROJEKT d.o.o. Zagreb,
– Idejni projekt elektro i strojarskih instalacija za ugradnju dizala na postojeći šoht  u sklopu rudarskog kompleksa na Pijacalu kojeg je izradila tvrtka STUDIO ARHING d.o.o. Zagreb.

Procijenjene vriednosti ove faze projekta:

– Rekonstrukcija i prenamjena rudarskih kupatila i prostorija ispod u suterenu (bivša elektroradiona i kemijski laboratorij): 17.480.000,00 kn + PDV= 21.850.000,00 kn
– Rekonstruckia i sanacija izvoznog tornja sa ugradnjom novog lifta za spuštanje u dvoranu na koti + 60: 8.800.000,00 kn + PDV = 11.000.000,00 kn          
– Nužno uređenje podzemnih hodnika Labin, Raša, Krapanj, Leopoldi (Vinež) 10.000.000,00 kn + PDV = 12.500.000,00 kn  

SVEUKUPNO SA PDV-om = 45.350.000,00 kn

Planirani izvori financiranja:

–      GRAD LABIN             
–      EU FONDOVI
–      MINISTARSTVO KULTURE
–      ISTARSKA ŽUPANIJA.

Prilozi


;