Pretraživanje

Projekt „LIFE Sec Adapt“

Projekt „LIFE Climate Change Adaptation“ (Life Sec Adapt) prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. i nastavak je projekta CITY SEC putem kojeg su se istarski gradovi uključili u međunarodnu mrežu potpisnika "Sporazuma gradonačelnika" (Covenant of Mayors - CoM) kao odgovor na izazove globalne promjene klime. CoM je prva i najambicioznija inicijativa Europske komisije usmjerena izravno na aktivno uključenje i kontinuirano sudjelovanje gradskih uprava i samih građana u borbi protiv globalnog zatopljenja. Potpisani Sporazum gradonačelnika u skladu je s četiri osnovna cilja Europske energetske politike iz 2007. godine: smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20 posto, povećanje energetske učinkovitosti za  20 posto, povećanje udjela obnovljivih izvora energije za 20 posto, povećanje udjela biogoriva u prometu na 10 posto.

U projektu sudjeluju četiri članice Europske unije: Italija, Hrvatska, Grčka i Španjolska. Nositelj projekta je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche te 12 gradova navedene pokrajine: Ancona, Pesaro, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Offida, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova. Partner iz Španjolske je Grad Bullas, a iz Grčke Grad Patras. Partneri iz Hrvatske jesu Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., kao koordinator projekta, Istarska županija te šest istarskih gradova: Pula, Rovinj, Poreč, Buzet, Labin, Pazin. Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama te nadopuna postojećih SEAP-a smjernicama neophodnim za prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama.   Predviđeno trajanje projekta je 40 mjeseci, a projekt je s provedbom započeo 1. rujna 2015. godine.  Ukupni proračun Grada Labina u projektu iznosi  85.787,00 EUR od čega EU sufinancira 60%, odnosno Grad Labin u proračunu sudjeluje s preostalih 40%.

http://www.lifesecadapt.eu/


;