Pretraživanje

Projekt ENSIE

vidljivost ENSIE.png (52 KB)
                                                                                 http://www.ensie.sk/index.php/en/


Cilj projekta je stvaranje međunarodne mreže za razmjenu znanja i iskustava u području društvenog poduzetništva. Mreža partnera će uključiti gradove, općine, stručnjake, neprofitne ustanove, te obrazovna i istraživačka tijela. U projektu sudjeluje 11 partnera iz deset europskih zemalja: Slovačka, Mađarska, Italija, Rumunjska, Portugal, Latvija, Češka, Srbija, Hrvatska i Slovenija. Projekt će se provoditi između rujna 2017. i prosinca 2018. u okviru 6 događaja koji će se održati u 6 različitih zemalja.

Tijekom cijelog trajanja projekta provoditi će se intenzivne diseminacijske aktivnosti, a po završetku projekta suradnja organizacija će se nastaviti unutar Europske mreže za društveno poduzetništvo,  koja će se uspostaviti u sklopu samog projekta. Projekt uključuje iskusne partnere u području uspostave društvenih poduzeća kao i partnera koji žele unaprijediti socijalnu i ekonomsku kvalitetu života svojih građana, ali im nedostaju potrebna podrška i znanje.

Cilj projekta je stvoriti platformu za razmjenu znanja, primjera dobre prakse i raspravu o novim putevima i mogućnostima na području društvenog poduzetništva, te uspostaviti sustav edukacije nezaposlenih građana i njihovo ponovno uključivanje u radni život.

CILJEVI I ZADACI:

- Promicati socijalnu uključenost skupina u nepovoljnom položaju

- Ukloniti društvene nejednakosti

- Smanjiti nezaposlenost

- Poboljšati kvalitetu usluga lokalnim zajednicama

- Kontekstualizirati društvena poduzeća unutar politika EU
 

OČEKIVANI REZULTATI:

- Strategija za dugoročnu održivost u uspostavi i vođenju društvenih poduzeća

- Objavljivanje "priručnika" za osnivanje društvenih poduzeća

- Uključivanje građanskog društva u proces društvene integracije

- Podizanje svijesti o društvenim i građanskim koristima od društvenih poduzeća.


Proračun za Grad Labin:

17.000 EUR

Program:

Europa za građane

Kontakt:

Robert Mohorović, mag.oec
Viši stručni suradnik za međunarodne projekte
Upravni odjel za gospodarstvo i eu projekte
T +385 (0)52 866-817
@ robert.mohorovic@labin.hr

Prilozi


;