Pretraživanje

Projekt Društveno-kulturni centar “Lamparna”

                           esf vidljivost.jpg (12 KB)
                                                                                   www.strukturnifondovi.hr       www.esf.hr

Naziv projekta:


Projekt Društveno-kulturni centar “Lamparna”

Nositelj projekta:

Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI)

Partneri:

Grad Labin, KUD Ivan Fonović Zlatela Kršan, Udruga žena Sv. Nedelja “Mendula”, Udruga “Metamedij” Pula, Udruga “INFORMO” Vodnjan, Istarska kulturna agencija, Centar za građanske inicijative Poreč

Kratki opis projekta:

Osnovna svrha projekta je izraditi sudionički model upravljanja i testirati razne polivalentne društveno-kulturne aktivnosti – programe Društveno-kulturnog centra Lamparna u Labinu. U sudionički model upravljanja Lamparnom biti će uključeni svi partneri i sudionici projekta koji bi u budućnosti koristili prostor za vlastite aktivnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta su: 1) Jačanje kapaciteta dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi kako bi se uspostavio sudionički model upravljanja i programiranja Društveno-kulturnog centra Lamparna, kojim bi se unaprijedio pristup lokalne zajednice kulturnim i umjetničkim sadržajima; 2) Promicanje i zagovaranje civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi među širom javnošću kako bi se povećala uključenost građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici.

Očekivani rezultati: 1) Pretvorba KuC-a LAMPARNA iz alternativnog u društveno- kulturni centar za sve građane Labinštine i Istre temeljen na sudioničkom upravljanju i programiranju, čime će se unaprijediti pristup lokalne zajednice kulturnim i umjetničkim sadržajima; 2) 26 organizacija civilnog društva i 34 pojedinca iz cijele Istre osnažiti će svoje kapacitete u području sudioničkog upravljanja u kulturi; 3) Tokom dvije godine biti će provedeno ukupno 45 projekata koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 2.102.349,68 HRK

Odobrena bespovratna sredstva ESF: 1.786.997,23 HRK

Razdoblje provedbe:

29.10.2018. – 28.10.2020.

Kontakt:

L.A.E. XXI, Tina Gaspari, tina@lae.hr, +385 (0)95 8402666


;