Pretraživanje

Projekt BOOST IT

Projekt BOOST IT "Uspostava mreže trajne suradnje za porast sudjelovanja u inkubatorima malih i srednjih poduzeća (SMEs) u inovacijskom procesu na temelju aktivnosti 7. okvirnog programa"

Projekt BOOST-IT je imao za cilj dovesti na višu razinu inovacijsku i tehnološku suradnju u Europi - posebno u južnoeuropskim zemljama, novim članicama Europske unije i u onima koje su tek trebale pristupiti, odnosno ondje gdje je ta suradnja bila na nižim razinama – implementacijom niza tehnoloških usluga usmjerenih prema  srednjim i malim poduzećima visoke tehnologije, te novim poduzećima (tzv. spin-off poduzeća) koja nastaju u sektoru informacijske tehnologije i smještena su u inkubatorima niže razine. 

Većina malih i srednjih poduzeća u inkubatorima ulažu velike napore kako bi postala sigurna. Prisiljena su suočiti se s jakom konkurencijom, i to s nedovoljno sredstava, iako bi se njihova spremnost na promjenu, uska povezanost s mrežom inkubatora, blizina drugih, komplementarnih, malih i srednjih poduzeća u inkubatorima, te dostupnost znanja i tehnologije mogli smatrati poticajnim čimbenicima, što često rezultira inkubiranim malim i srednjim poduzećima među tvrtkama s većim mogućnostima u segmentu inovacija.

S druge strane, vlade pojedinih zemalja, u pokušaju da postignu ciljeve koji su definirani u Lisabonu, kad je riječ o privatnim ulaganjima u istraživanje i razvoj, potiču stvaranje novih tvrtki s novim dioničarima (tzv. spin-off poduzeća) i poduzetništvo, te uvode poticajne mjere, kao što su porezne povlastice ili podrška formiranju struktura za razvoj i istraživanje unutar tvrtki. No mala i srednja poduzeća vrlo rijetko se koriste tim poticajima zbog nedostatka sredstava i informacija te vlastitih poslovnih aktivnosti koje se odvijaju u točno određenom okviru. 

BOOST-IT je nudio način kako premostiti te dvije realnosti i kako iskoristiti inovacijski potencijal inkubiranih malih i srednjih poduzeća kroz razvoj niza usluga koje bi im pomogle da izvuku što veću korist od Zajednice i državnih poticaja.
 BOOST-IT je okupio u trajnu organizacijsku strukturu skupinu dobavljača inovacijskih usluga i mala inkubatorska društva, s ciljem da stvori podloga u obliku usluga i alata koji mogu podržati inkubirana mala i srednja poduzeća/SME kroz životni ciklus njihovih inovacijskih projekata. I usluge i alati imaju istu svrhu: olakšati sudjelovanje malih i srednjih poduzeća iz informacijsko-tehnološkog sektora, koje posluju u zemljama pridruženima Europskoj uniji i zemljama  kandidatima, u Okvirnim programima EZ-a i drugih međunarodnih inicijativa, ističući spomenute pozitivne aspekte i povećavajući konkurentnost srednjih i malih poduzeća kroz Inovaciju.

Projekat je financiran od strane Europske komisije u 100% iznosu. Provodila ga je tvrtka INOVA iz Portugala po uputama  Europske komisije.

Projekat je osmišljen kao protumjera dominacije informatičkih i visoko tehnoloških tvrtki iz SAD-a i Japana i radi predviđanja da će 2010. godine u Europskoj uniji nedostajati oko 500.000 informatičara. 

Od 01. siječnja 2006. godine Grad Labin sudjeluje u BOOST-IT projektu Europske komisije. 

Projekat je činilo 13 sudionika iz šest zemalja:

Portugal – 3
Izrael – 3
Slovenija – 3
Poljska – 2
Ukrajina - 1
Hrvatska – 1.

Osnivačka Skupština održala se u Portugalu od 10. do 14. siječnja 2006. godine. 

13 sudionika podijeljeno je u četiri grupe, a Grad Labin je bio u grupi sa predstavnicima iz Slovenije i to s Tehnološkim parkom Ljubljana, Tehnološkim parkom Primorska i Institutom „Jožef Štefan“ iz Ljubljane kao koordinatorom te skupine.

Cilj Projekta: uključiti 20 malih i srednjih tvrtki sa područja labinštine koje se bave informatičkom i visokom tehnologijom, te ih uz pomoć partnera u Projektu pripremiti ih za ulazak u Europsku uniju i omogućiti njihov rast.


;