Pretraživanje

Projekt ATRIUM PLUS

Atrium Plus logo.jpg (899 KB)                                                                                     http://www.italy-croatia.eu/

Akronim:


ATRIUM PLUS

Naziv projekta:

Architecture of the Totalitarian Regimes of the XX°Century in Urban Management PLUS (Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem PLUS)

Prioritetna os:

3. Okoliš i kulturna baština

Trajanje projekta:

1.1.2018. – 30.6.2019. (18 mjeseci)

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost: 696.770,00 €

Proračun za Grad Labin: 126.869,00 €

Bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 107.838,65 €

Bespovratna sredstva MRRFEU: 84.500,47 HRK

Sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj:

85%

Program:

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Opis projekta:

Projekt ATRIUM (Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem, 2011.-2013., financiranog iz programa South East Europe) proizveo je niz korisnih alata kao što su digitalni katalog, priručnik za pametno upravljanje arhitekturom totalitarnih režima, smjernice za obnovu moderne arhitekture. Projekt je kulminirao uspostavom prve kulturne rute, koju je potvrdilo Vijeće Europe u travnju 2014., posvećenoj disonantnoj i tzv. “neugodnoj baštini“.

ATRIUM PLUS namjerava kapitalizirati postignuća ATRIUM-a suočavanjem s izazovom koji je otvoren za sve institucije i zainteresirane dionike: da Kulturna ruta postane kulturno-turistička atrakcija.

Ovaj će cilj biti proveden kroz nekoliko dobro definiranih aktivnosti:

1) Definiranje i provedba zajedničke informacijske strategije i akcijskog plana za posjetitelje koji se sastoje od unificiranih putokaza i informativnih ploča te promotivnih digitalnih i tiskanih materijala (brošure, letci), koji sadrže korisne informacije o mjestima, zgradama, spomenicima, događajima vezanim za baštinu, kako bi se ponudili dobro dizajnirani itinereri 1900-ih;

2) Definiranje i provedba prekograničnog tečaja za turističke vodiče namijenjenog stručnim vodičima i građanima koji su voljni surađivati u ostvarivanju ove specifične baštine, zasnivajući na takozvanim "gradskim šetnicama" iskustvima koja proizlaze iz FARO Konvencije Vijeća Europe. Budući da je ta baština proizašla iz totalitarnih režima koji su izazvali strašne tragedije stanovništvu tijekom XX. stoljeća, turistički vodiči je moraju prezentirati posjetiteljima (pogotovo najmlađima) na vrlo informirani, etički i kritički način.

3) Pokretanje prekograničnog programa studijskih posjeta koji uključuju škole koje se nalaze u gradovima / područjima uključenim u projekt ATRIUM PLUS kako bi se testirao kulturno-turistički potencijal arhitekture i sjećanja povezanih s totalitarnim režimima 1900-ih i educiranje nove generacije kako bi postali odgovorni i informirani turisti budućnosti.

Očekivani rezultati:

3 programa obuke za profesionalne i dobrovoljne vodiče

1 program studijskih posjeta škola

1 pilot kulturna rute za stvaranje novih turističkih paketa

25 višejezičnih ploča

500 brošura i 500 letaka

Partnerstvo:

Nositelj projekta: Grad Forli

Partneri: Grad Labin, Sveučilište u Zadru, Grad Bari, Grad Ferrara

Kontakti:

Irina Belušić Maggi', dipl. ing. arh.
Viša stručna suradnica za investicije
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju
T      +385 (0)52 866 847
@     irina.belusicm@labin.hr

Robert Mohorović, mag.oec
Viši stručni suradnik za međunarodne projekte
Upravni odjel za gospodarstvo i eu projekte
T     +385 (0)52 866-817
@     robert.mohorovic@labin.hr

Prilozi


;