Pretraživanje

Programi za 2017.

Programi Proračuna Grada Labina za 2017. godinu donose se u sklopu Proračuna Grada Labina za 2017. godinu na Gradskom vijeću Grada Labina većinom glasova svih vijećnika i objavljuju se u "Službenim novinama Grada Labina“.

Prilozi


;