Pretraživanje

Programi za 2016.

Programi Proračuna Grada Labina za 2016. godinu donose se u sklopu Proračuna Grada Labina za 2016. godinu na Gradskom vijeću Grada Labina većinom glasova svih vijećnika i objavljuju se u "Službenim novinama Grada Labina“.

Prilozi


;