Pretraživanje

Programi iz 2014.

Programi Proračuna Grada Labina za 2014. godinu donose se u sklopu Proračuna Grada Labina za 2014. godinu na Gradskom vijeću Grada Labina većinom glasova svih vijećnika i objavljuju se u "Službenim novinama Grada Labina“.

Prilozi


;