Pretraživanje

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u zakonskoj proceduri

Petak, 13. Rujna 2019. - 0:00

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu koji je stupio na snagu dana 09. ožujka 2018. godine, propisano je da se poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi općinsko ili gradsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva.


Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj dana 10. rujna 2019. godine donesena je Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina.


Nakon što je Program raspolaganja usvojen na Gradskom vijeću slijedi zahtjev prema Istarskoj županiji radi izdavanja mišljenja na Program raspolaganja te zahtjev prema Ministarstvu poljoprivrede za izdavanje suglasnosti na Program raspolaganja.

 

Važno je istaknuti da jedinice lokalne samouprave ne mogu raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države prije donošenja Programa na koji je Ministarstvo dalo suglasnost.

 

Nakon zaprimanja suglasnosti na Program raspolaganja biti će stvoreni preduvjeti za raspisivanje javnih natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.