Pretraživanje

Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2017. godinu

Utorak, 08. Studenog 2016. - 0:00

U petak 4. studenog 2016. godine na 30. redovnoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Labina donesena je Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2017. godinu.

 Program je predstavila predsjednica Savjeta mladih Renata Kiršić. Glavne programske odrednice uključuju politiku mladih, tj. politiku koja se bavi socijalnom, ekonomskom i kulturnom situacijom mladih na području Grada Labina. Stoga Savjet mladih mora omogućiti mladima pristup informacijama koje se tiču njihovih prava i obveza, naročito prava na sudjelovanje u procesima političkog odlučivanja.

 Ciljevi Programa rada Savjeta usmjereni su, s jedne strane podršci Gradskoj upravi u svim projektima vezanim uz pitanje mladih, a s druge svim mladima kojima treba dodatna podrška u području rješavanja  izazova u svakodnevnom životu.

 U svome izlaganju, Kiršić je izložila i aktivnosti Savjeta mladih za 2017. godinu. Aktivnosti uključuju suradnju sa savjetima mladih drugih gradova u RH, uključivanje predstavnika Savjeta u procese donošenja i provedbu programa i odluka Gradskog vijeća Grada Labina, lokalni program za mlade Grada Labina pod nazivom Akcijski plan provedbe, te mnoge druge. Nadalje, poseban naglasak stavljen je na obrazovanje, zapošljavanje i poduzetništvo mladih te promicanje i valorizaciju volonterskog rada mladih.

 Predsjednica Savjeta mladih Grada Labina izložila je i financijski plan za 2017. godinu.

Prilozi