Pretraživanje

Privatna zdravstvena djelatnost u Labinu

- Privatne ordinacije opće medicine (9)
- Privatne stomatološke ordinacije (8)
- Privatni zubotehnički laboratorij (10)
- Privatna praksa za zdravstvenu njegu u kući Mladenka Rošić
- Privatne ljekarne (2)
- Privatna praksa fizikalne terapije
- Privatna spec. ordinacija medicine rada
- Privatna spec. ginekološka ordinacija
- Privatni med.- biokemijski laboratorij
- Privatna ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Kature"


Privatnici u svom vlastitom prostoru sa ugovorom sa HZZO-om

U vlastitom prostoru djeluje ustanova za zdravstvenu njegu u kući (1 viša i 5 srednjih medicinskih sestara) u Rapcu (1 medicinska sestra). U vlastitom prostoru u Labinu djeluje jedna ljekarna (2 farmaceuta i 1 tehničar).

Privatnici u svom vlastitom prostoru bez ugovora sa HZZO-om

U Labinu djeluje: jedna privatna ordinacija obiteljske medicine sa ultrazvučnom dijagnostikom krvožilnog sustava, 5 stomatoloških ordinacija, 3 zubotehnička laboratorija. Također u prostore jednog fizioterapeuta tjedno dolazi ortoped.


;