Pretraživanje

Prikupljanje krupnog otpada na podrucju Grada Labina

Četvrtak, 16. Svibnja 2013. - 12:48

Grad Labin provodi akciju prikupljanja krupnog otpada na podrucju grada. Sukladno Planu prikupljanja krupnog kucnog otpada i ukazanoj potrebi stanovnika, prikupljanje se provodilo na podrucju Mjesnog odbora Kapelica, Labin gornji, Ripenda, Vinež i Rabac. Pozivamo stanovnike sa podrucja Mjesnog odbora Kature i Labin donji da se, ukoliko imaju potrebu za odvozom krupnog kucnog otpada, obrate komunalnom redarstvu Grada Labina na tel. 866 – 865, i to do 10. lipnja 2013. godine, te ce im po redoslijedu zaprimanja zahtjeva biti odobreno besplatno korištenje kontejnera u navedene svrhe. Cilj akcije je da se sprijeci odlaganje takve vrste otpada na javnim površinama i neprimjerenim lokacijama u gradu.