Pretraživanje

Prijedlog Proračuna Grada Labina za 2015. godinu

Tokom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nije zaprimljen nijedan prijedlog, primjedba ni mišljenje na prijedlog Proračuna Grada Labina za 2015. godinu.

Prilozi


;