Pretraživanje

Prijavite se na Akademiju za strukturne fondove i razvijte vlastiti projekt!

Utorak, 04. Studenog 2014. - 7:55

LAG „Istocna Istra“ Vas poziva na edukaciju: “ Akademija za strukturne fondove“ koja ce se održati u petak i subotu 07. i 08. studenog 2014. godine u Gradskoj knjižnici Labin, Rudarska 1.

Cilj akademije: Pomoci polaznicima da svladaju dizajn, pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova s naglaskom na strukturne fondove kroz praktican rad, uz pomno pripremljene materijale i vježbe. Polaznici ce raditi na prakticnim primjerima, imat ce prilike razviti vlastiti projekt te saznati koje metode koriste iskusni konzultanti pri pripremanju projekata te ce saznati kako uspješno provesti projekt.

Akademija se sastoji od tri faze:

    FAZA I – Priprema polaznika za polaženje akademije

    FAZA II – Provedba akademije na temelju prakticnih vježbi

    FAZA III – Analiza projektnih prijedloga polaznika.

Metodologija rada


EU PROJEKTI AKADEMIJA ZA STRUKTURNE FONDOVE inovativan je koncept edukacije o pripremi i pisanju projekata koji polaznicima pristupa na potpuno nov nacin na hrvatskom i širem tržištu, a posebno je prilagodena onima koji nemaju vremena za sudjelovanje u višemjesecnim edukativnim programima.

Svaki polaznik Akademije dobit ce set dokumentacije koja se sastoji od:

•  Natjecajne dokumentacije za konkretan natjecaj iz strukturnih fondova

•  Projektne dokumentacije za imaginarni projekt koji služi kao temelj za vježbe i rad Akademije (Prijavni obrasci, obrasci proracuna i popratna dokumentacija iz koje se vidi o cemu se radi u projektima)

•  Knjige za polaznike s detaljnim uputama za pisanje i pripremanje natjecajne dokumentacije,

•  Brošure o strukturnim fondovima.

U uvodnom dijelu edukacije prezentirat ce se ciljevi i aktivnosti Lokalna akcijska grupa „Istocna Istra“, te LEADER pristup. Broj polaznika je ogranicen, te Vas molimo da prijavu izvršite pozivom na br. 099 3576 998 ili putem e-mail: info@lag-istocnaistra.hr do cetvrtka 06. studenog 2014.

Seminar je besplatan za sve sudionike. U privitku se nalazi poziv i program edukacije.

»Ovaj oglas sufinanciran je iz EU pretpristupnog programa IPARD kroz mjeru LEADER. Sadržaj ovog oglasa je iskljuciva odgovornost LAG-a "Istocna Istra" i ne odražava nužno stajališta Europske unije«.


Prilozi