Pretraživanje

Približimo umjetnost djeci

Ponedjeljak, 06. Listopada 2014. - 11:35

Od ove se godine u Gradskoj galeriji Labin, a u dogovoru sa školama i vrticima sa podrucja Labina, zapocelo sa inicijativom približavanja umjetnosti djeci i djece umjetnosti.

Izložbe u Gradskoj galeriji ciji postav traje za trajanja školske godine, posjecene su i velikim brojem djece koje kroz izložbu vodi koordinatorica programa Tea Bicic. Za pojedine izložbe omoguciti ce se i vodenje autora/ice izložbe te prikladne likovne radionice tematski povezane sa izložbama.

Jedan od ciljeva kulturne strategije Grada Labina je i povecanje kulturne participacije gradana za koju je nužna bliska suradnja sa školskim sustavom kroz koji se stjecu prva znanja o umjetnickim djelima i kulturnim dogadajima.