Pretraživanje

Prezentacije po mjesnim odborima u izradi Proračuna za 2017. godinu

Petak, 04. Studenog 2016. - 0:00

S ciljem aktivnog uključivanja mjesnih odbora na području Grada Labina u proces donošenja gradskog proračuna za 2017. godinu, Grad Labin provodi konzultacije s mjesnim odborima s ciljem donošenja proračuna u okvirima raspoloživih proračunskih sredstava. Stoga je krajem rujna sazvan sastanak s predsjednicima mjesnih odbora Grada Labina. Dogovoreno je da svaki mjesni odbor ima na raspolaganju određeni iznos za realizaciju malih komunalnih akcija. U okviru toga predloženo je predsjednicima mjesnih odbora da u suradnji sa svojim članovima i građanima definiraju aktivnosti i sadržaje koje će realizirati u sljedećoj godini na području mjesnog odbora.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti izradio je pregled svih traženih investicija i zahvata manje financijske vrijednosti koje su dostavili mjesni odbori. Nakon dostavljanja prioriteta i financijske obrade troškova po mjesnim odborima građanima će se prezentirati komunalne akcije koje su uvrštene u proračun za 2017. godinu.

07. STUDENI 2016. (PONEDJELJAK)
MJESNI ODBOR KAPELICA od 16,30 sati – Velika vijećnica Grada Labina
MJESNI ODBOR VINEŽ od 19,00 sati – Prostorije Doma Riko Milevoj Vinež

08. STUDENI 2016. (UTORAK)
MJESNI ODBOR RABAC od 18,00 sati – Klub umirovljenika Rabac

9. STUDENI 2016. (SRIJEDA)
MJESNI ODBOR RIPENDA od 17,00 sati – Restoran Markus Ripenda
MJESNI ODBOR LABIN DONJI od 19,00 sati – Osnovna škola Matije Vlačića

10. STUDENI 2016. (ČETVRTAK)
MJESNI ODBOR LABIN GORNJI od 16,30 sati – Velika vijećnica Grada Labina
MJESNI ODBOR LABIN KATURE od 19,00 sati – Klub umirovljenika Kature.