Pretraživanje

Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja

Labin danas > Socijalna zaštita > Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja


Kroz projekt Labin Zdravi grad osiguravaju se sredstva za usluge stručnih osoba koje ostvaruju naknadu temeljem ugovora o djelu za vođenje edukacijsko-rehabilitacijskog programa u dječjim vrtićima i osnovnim školama, radionice –igraonice za djecu sa posebnim potrebama u Centru "Liče Faraguna" Labin, radionica za roditelje „Rastimo zajedno“, vođenje programa za individualnu i grupnu fizioterapiju i korektivnu gimnastiku za osobe s posebnim potrebama i invaliditetom, vođenje projekta "PATHS" u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba i Istarskom županijom, koji se provodi u Dječjem vrtiću "Pjerina Verbanac" i nižim razredima osnovnih škola.
Više informacija o projektima Labin Zdravog grada možete dobiti na web stranici www.labin-zdravi-grad.hr.


;