Pretraživanje

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno odredbama članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Grad Labin kao javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka  javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora u trajanju od najmanje pet dana.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Labin obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi  izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Naručitelj je obvezan objaviti prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH).

PRETHODNA SAVJETOVANJA U 2019. GODINI

PRETHODNA SAVJETOVANJA ZA 2018. GODINI


ARHIVA 2017:

Objavljeno: 30.11.2017.

Radovi na dogradnji zgrade Dječjeg vrtića Gloria Labin

Savjetovanje o otvorenom postupku javne nabave za radove na dogradnji zgrade Dječjeg vrtića Gloria Labin ostaje otvoreno do 06. prosinca 2017. godine. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Labin će na ovom mjestu objaviti Izvješće o savjetovanju.

1. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

2. OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE

3. NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI

4. TROŠKOVNIK 1

5. TROŠKOVNIK 2

6. TROŠKOVNIK 3

7. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU


Objavljeno: 05.05.2017.

Usluge prijevoza učenika Osnovne škole Matije Vlačića Labin i Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Usluge prijevoza učenika Osnovne škole Matije Vlačića Labin i Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin ostaje otvoreno do 11. svibnja 2017. godine. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Labin će na ovom mjestu objavit Izvješće o savjetovanju.

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI


Prilozi


;