Pretraživanje

Predstavljen projekt „Lokalni programi za mlade“ Ministarstva socijalne politike i mladih

Petak, 10. Listopada 2014. - 10:47

Loreta Blaškovic, procelnica Upravnog odjela za samoupravu i opce poslove i Ana Tavic iz Udruge za mlade Alfa Albona, na konferenciji za medije Gradonacelnika Grada Labina u cetvrtak 09. listopada 2014. godine, informirale su o rezultatima natjecaja Ministarstva socijalne politike i mladih za prioritetno podrucje 4. „Lokalni programi za mlade“.

Cilj projekta jest izrada strateškog dokumenta u kojem ce se definirati kojim konkretnim aktivnostima, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na kljucne potrebe i interese mladih na podrucju Grada Labina. Intencija je izraditi dokument pod nazivom „Lokalni program za mlade Grada Labina“ koji u sebi sadrži tematska podrucja djelovanja na cijoj osnovi su izradeni prioriteti i mjere za unapredenje života mladih na podrucju Grada Labina. Strateški dokument se donosi za period do 2020, a na temelju istog se donosi akcijski plan za krace razdoblje, preporuceno na dvije godine.  

Metoda izrade Strategije koja ce se koristiti obuhvaca preporucene metode i alate iz dva osnovna medunarodna dokumenta koji se odnose na mlade:

1. UN-ova Preporuka strategija za mlade i

2. EU strategija za mlade.

Prema EU strategiji za mlade, koristit ce se sljedeci indikatori za analizu potreba koji ce izdvojiti probleme koji su relevantni za planiranje:

1. Obrazovanje (formalno i neformalno)

2. Podrucje zapošljavanja i poduzetništva

3. Zdravlje i blagostanje

4. Podrucje društvenog ukljucenja

5. Kultura i stvaralaštvo

6.Participacija mladih

7. Volonterske aktivnosti

8. Mladi i svijet

Izrada Lokalnog programa za mlade odvijati ce se u 3 faze:

U 1. eksplanatornoj fazi – PRIKUPLJANJE PODATAKA putem obrasca/upitnika koji ce se uputiti nadležnim službama kako bi se prikupili podaci o ulaganjima u mlade, odnosno programima i projektima koji zadovoljavaju javne potrebe mladih.

Za prikupljanje podataka koristit ce se metode:

KVALITATATIVNE - sekundarna analiza podatka (analiza statistickih izvješca, analiza akata i drugih dokumenata)

KVANTITATIVNE - upitnik kapaciteta i orijentiranosti programima mladih i za mlade, e-poštom za organizacije civilnog društva i dr.

U ovoj prvoj fazi ce sudjelovati upravni odjeli gradske uprave kao davatelji podatka za one podatke koji nisu dostupni na web stranici grada, te organizacije civilnog društva kojima se e-poštom upucuje upitnik o kapacitiranosti i potencijalima za aktivno sudjelovanje u javnom životu grada.

2. Faza izrade Programa - “ Strukturirani dijalog” s mladima

To je otvorena metoda koordinacije koja podrazumijeva ukljucivanje mladih u izradu javnih politika za mlade, u ovom slucaju u izradu programa za mlade.

Strukturni dijalog sastoji se od:

  1. PRIKUPLJANJE PODATAKA po podrucjima djelovanja, u kojem se koristi otvorena Internet javna rasprava, na obrascu koji ce biti upucen svim kljucnim dionicima (organizacijama civilnog društva, ustanovama, drugim institucijama i pojedincima), kao i postavljen na web portalu grada.
  2. Otvorena JAVNA RASPRAVA o problemima u gradu

3. faza – izrada Lokalnog programa za mlade Grada Labina koja obuhvaca

  1. NACRT „Lokalnog programa za mlade Grada Labina“ sastavljen temeljem Javne rasprave
  2. PRIMJEDBE na Nacrt kroz Internet JAVNA RASPRAVU koja ce trajati 15 dana

Nacrt Lokalnog programa za mlade sa dopunama usvojenim putem javnih rasprava uputiti ce se u redovnu proceduru za usvajanje na Gradskom vijecu Grada Labina.

Projekt je odobren od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a njegova ukupna vrijednost je 85.000,00 kuna. Dio koji sufinancira Ministarstvo je 70.000,00 kuna (85%) te dio koji sufinancira Grad Labin je 15.000,00 kuna (15%).