Pretraživanje

Poziv za uclanjenje u Udrugu mladih „Alfa Albona“ Labin

Utorak, 09. Kolovoza 2011. - 5:55

Udruga mladih „Alfa Albona“ je nevladina, neprofitna i nestranacka Udruga mladih ljudi, osnovana s ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih.

Svrha Udruge jest poticanje angažiranosti mladih u zadovoljavanju njihovih potreba te stvaranje trajne osnove za razvijanje komunikacije medu mladima radi promicanja njihovih interesa i ukazivanja na specificne probleme s kojima se ovaj dio populacije susrece. Krajnji cilj je pomoci mladima pri integraciji u društvo i sve njegove sfere do postizanja njihove trajne društveno-ekonomske samostalnosti.

Osnovni ciljevi Udruge jesu:

osnivanje Info Centra za mlade Labin

poticanje kreativnosti mladih ljudi

usmjeravanje mladih prema stjecanju dodatnih vještina i znanja

integracija mladih u medunarodne obrazovne i kulturne tokove

Za ostvarenje navedenih ciljeva udruga „Alfa Albona“ ce se baviti aktivnostima:

osmišljavanja i realizacije projekata za poboljšanje kvalitete života mladih

organiziranje radionica, savjetovališta, predavanja i javnih tribina vezano uz teme zanimljive mladima

osmišljavanja i provodenja neformalnih oblika obrazovanja za izgradnju civilnog društva te poticanje mladih da se bave znanošcu, kulturom, obrazovanjem, poduzetništvom i ostalim oblicima javnog života.

Udruga mladih „Alfa Albona“ poziva sve mlade koji su zainteresirani za aktivan rad u Udruzi da pošalju kratak životopis na mail alfa.albona@gmail.com. Svi kandidati ce proci intervju u kojem ce se ispitati njihova motivacija te osnovne vještine i kompetencije potrebne za rad u timovima i projektima.

Volonteri ce moci sudjelovati u izradi planova i aktivnosti same Udruge te raditi u timovima i projektima za mlade (voditelji timova, predavaci, organizatori projekata, poslovi dizajna, marketinga, prikupljanja donacija i sponzorstva, suradnje sa drugim organizacijama, racunovodstva, upravljanja ljudskim potencijalima...). Nakon izvršene selekcije i odabira najpovoljnijeg opisa posla šaljemo Vam clansku iskaznicu kojom ostvarujete sva prava clana Udruge propisana u Statutu Udruge. Kontakt mobitel: 098 175 5784 (Alen Halilovic).