Pretraživanje

Poziv za predupis djece u prvi razred osnovne škole

Četvrtak, 12. Siječnja 2017. - 0:00

Sukladno odredbama članka 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (“Narodne novine”, br. 67/14.), Služba za opću upravu i društvene djelatnosti ispostava Labin poziva roditelje odnosno skrbnike djece, čije je prebivalište na području Grada Labina, općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan, da  predupišu  djecu koja do 1. travnja 2017. godine navršavaju šest godina života, i to djecu rođenu od 1. travnja 2010. do 31. ožujka 2011. godine, kao i djecu kojoj je prošle školske godine odgođen upis ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici, radi evidentiranja polaznika prvog razreda osnovne škole u školskoj godini 2017./2018.
 

Vrijeme predupisa: od 23. do  25. siječnja 2017. godine  

 
Predupis se vrši u tajništvu osnovne škole najbliže mjestu prebivališta ili boravišta odnosno prema upisnom području sukladno Odluci.

 Za dijete koje do 1. travnja 2017. ne navršava šest godina života, roditelj odnosno skrbnik može podnijeti pismeni zahtjev za prijevremeni upis u osnovnu školu Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Ispostava Labin, Labin, Titov trg 11.

 Po izvršenom predupisu odnosno podnijetom zahtjevu za prijevremeni upis ili privremeno oslobađanje od upisa u I. razred OŠ, roditelj odnosno skrbnik dobit će poziv za pregled djeteta, a nakon pregleda poziv s obavijesti o uvjetima i vremenu upisa u školu.