Pretraživanje

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu

Četvrtak, 16. Srpnja 2015. - 9:53

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te clanaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrdivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu   


U proracunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat ce se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promicu interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su strucno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomicni, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetnicke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizicke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizicke osobe za potrebe zaštite i ocuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. 

Cjelokupni tekst poziva možete procitati OVDJE.