Pretraživanje

Potpora Gorskoj službi spašavanja

Ponedjeljak, 11. Lipnja 2012. - 11:55

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika rješavajuci po zahtjevu Hrvatske Gorske službe spašavanja – Stanica Pula iz Pazina, donio je Zakljucak o rasporedivanju proracunskih sredstava.

Sukladno navedenom Zakljucku Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja dodijeljen je iznos od 5.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje aktivnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja koje se odnose na traganje, zaštitu i spašavanje ljudskih života unutar i izvan redovne djelatnosti gorskog spašavanja.


Prilozi