Pretraživanje

Potpisno Pismo namjere za zaštitu i revitalizaciju rudarske baštine

Ponedjeljak, 27. Veljače 2012. - 11:48

Uoci 91. obljetnice Labinske republike gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika te nacelnici Opcine Kršan, Opcine Raša, Opcine Sv. Nedelja i Opcine Pican potpisali su Pismo namjere kojim su potvrdili zajednicki interes za zaštitu i revitalizaciju jedinstvenog spomenika naše povijesti, bivših Istarskih ugljenokopa Raša, rudnika kamenog ugljena, koji je tridesetih i cetrdesetih godina prošlog stoljeca bio jedno od najvecih tehnoloških dostignuca na podrucju rudarenja u svijetu, kao nacina za ostvarivanje uvjeta za realizaciju niza gospodarskih, kulturnih i turistickih sadržaja s dalekosežnim utjecajem na društveni i gospodarski život Labinštine.

Ovim dokumentom nositelji izvršne vlasti na Labinšcini potvrdili su svoju jedinstvenost u pogledu vrijednosti ovog lokaliteta odredenog rudarstvom ali i zajednicko stajalište u projektima projekt zaštite i revitalizacije svih važnih nadzemnih i podzemnih gradevina bivšeg rudnika na podrucju Labinštine, kroz niz gospodarskih, kulturnih i turistickih sadržaja.

Potpisnici Pisma namjere ce svojim predstavnickim tijelima predložiti donošenje odluke o zakljucenju Sporazuma o osnivanju Udruge kao nositelja realizacije projekta te kontrole i zaštite svojih interesa tijekom njegove realizacije. 


Prilozi