Pretraživanje

Potpisani ugovori o financijskoj potpori udrugama

Utorak, 21. Veljače 2012. - 13:36

Danas je u Maloj vijecnici Grada Labina održano svecano potpisivanje ugovora o financijskoj potpori sa udrugama iz podrucja socijalne skrbi i zdravstva i ostalim udrugama. Potpisivanju je bila nazocna Eni Modrušan, zamjenica gradonacelnika Grada Labina koja je tom prigodom istaknula kako Grad Labin podupiranjem udruga, razvija i unaprjeduje medusobnu suradnju i nastavlja partnerski odnos Grada i udruga u skladu sa Poveljom o suradnji.

U Gradu Labinu djeluje 97 udruga ciji rad predstavlja nemjerljiv doprinos zajednici a koje istodobno razvijaju i njeguju volonterski rad.

Za rad civilnog sektora u Proracunu Grada Labina za 2012. godinu osigurana su sredstva u visini od 2.234.000,00 kuna od cega za rad  udruga iz podrucja socijalne skrbi i zdravstva  te ostalih udruga 603.000,00 kuna.