Pretraživanje

Potpisan Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji krova sportske dvorane SŠ Mate Blažine

Utorak, 14. Svibnja 2013. - 13:02

Istarska županija i Grad Labin, na osnovi zajednicki izraženog interesa, sudjelovat ce u financiranju radova sanacije pokrova lucnog krova školske sportske dvorane Srednje škole Mate Blažine Labin. U restoranu Srednje škole Mate Blažine danas je potpisan Sporazum o sufinanciranju radova kojeg je u ime Grada Labina potpisao gradonacelnik Labina Tulio Demetlika i u ime Istarske županije zamjenica župana Viviana Benussi.

Viviana Benussi izrazila je zadovoljstvo što je došao trenutak potpisivanja Sporazuma te napomenula da je Istarska županija vec duže vrijeme intenzivno radila na ovom projektu. Najavila je da ce ove godine biti odradena prva faza sanacije, a vec iduce godine, nastavit ce se sa drugom fazom. Istaknula je da je izabran izvodac radova za prvu fazu, tvrtka De Conte iz Labina, a sanacija bi trebala zapoceti kroz mjesec dana, odnosno po završetku školske godine. Investicija sanacije krova iznosi 942.220,00 kuna s PDV-om, a Grad i Županija financiraju svaki po 50% investicije.

Procelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehnicku kulturu, Patricia Smoljan, izrazila je zadovoljstvo što je projekt pred realizacijom uz opasku da škola sa svojim ucenicima, ali i profesorima to i zaslužuje.

Gradonacelnik Labina Tulio Demetlika je napomenuo da se na ovom projektu radi vec duže vrijeme. Dodao je da je Grad Labin i prošle godine osigurao 700.000 kuna u svom proracunu za ovaj projekt, a takoder projekt je kandidiran na natjecaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja. Buduci da je na provedenoj javnoj nabavi za radove postignuta niža cijena od planirane, ostatak sredstava preusmjerit ce se za izradu projektne dokumentacije za drugu fazu rekonstrukcije i obnove dvorane. Projektom je predvideno poštivanje standarda energetske ucinkovitosti stoga vjerujemo da ce i nadležno ministarstvo financijski poduprijeti ovaj projekt, naglasio je gradonacelnik.

Ravnatelj Srednje škole Mate Blažine, Cedomir Ružic naposljetku je kratkom prezentacijom predstavio rad škole, razredna odjeljenja i dosad realizirane investicije te medunarodne i druge projekte koje duži niz godina škola održava s inozemnim partnerim te izrazio zadovoljstvo pocetkom realizacije ovog projekta.