Pretraživanje

Postavljena ograda u Prtlogu

Utorak, 14. Svibnja 2013. - 7:54

Na popularnom kupalištu u uvali Prtlog,  kod mlina („Torc“) Grad Labin financirao je postavljanje zaštitne ograde u dužini od 30 metara.

Naime, na tom mjestu do sada nije postojala nikakva zaštita za doista tijekom ljeta, veliki broj kupaca sa djecom.  

Radove je izvodila tvrtka „1. Maj Labin“ d.o.o. Labin a vrijednost radova je 9 tisuca kuna.