Pretraživanje

Poništeni postupci

STATIČKA SANACIJA RUDARSKOG TORNJA – ŠOHTA U OKVIRU RUDARSKOG KOMPLEKSA NA PIJACALU U LABINU
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2561227

JAVNE GOVORNE USLUGE U POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 23. prosinca 2010. godine objavljen je Poziv za nadmetanje za javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži.

 
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29. studenog 2010. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za opskrbom električnom energijom.

 
RADOVI NA POSTAVLJANJU GRIJANJA I HLAĐENJA I KONTROLU VLAŽNOSTI U GRADSKOJ GALERIJI U LABINU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30. travnja  2009. godine objavljen je poziv na nadmetanje za radove na postavljanju grijanja i hlađenja i kontrolu vlažnosti u Gradskoj galeriji u Labinu.


;