Pretraživanje

Pokrenut postupak jednostavne nabave za uslugu sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja

Srijeda, 03. Veljače 2021. - 0:00

Naručitelj Grad Labin pokrenuo je postupak jednostavne nabave za uslugu sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina na području Grada Labina, a za koju sukladno članku 12. stavku 1. alineji 1.a) Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmetne nabave manja od 200.000,00 kn bez PDV-a.

Postupak nabave provodi se sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Labina“ broj 7/17.). Poziv se sukladno Odluci Gradonačelnika o početku postupka jednostavne nabave KLASA: 022-05/21-01/2-32, URBROJ: 2144/01-01-21-1 od 03. veljače 2021. g. objavljuje na službenim stranicama Naručitelja.

U skladu sa naprijed navedenim, ovim putem Vas pozivamo na dostavu ponude za uslugu sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina na području Grada Labina, sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda je 10. veljače 2021. godine do 13:00 sati.

Cjelokupni tekst Poziva te troškovnik preuzmite u prilogu

Prilozi