Pretraživanje

Poduzetnička zona Vinež - I. faza

Na samom početku uređenja ove zone od strane gradskih službi provedena je anketa o zainteresiranosti poduzetnika i obrtnika za obavljanje djelatnosti u zoni. Tada je prikupljeno 35. konkretnih upita (anketa). Upite za građevne čestice podnijela su trgovačka društva i obrti iz djelatnosti građevinarstva, završnih radova u građevinarstvu, djelatnosti trgovine na veliko, savjetovanja i projektiranja te visokih tehnologija.

Radovi na izgradnji infrastrukture započeli su krajem 2003. godine da bi koncem 2005. godine Grad Labin u cijelosti infrastrukturno opremio građevne čestice tada u cijelosti u vlasništvu Grada Labina. Investiciju izgradnje infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Vinež – I. faza  pratila je stručnim savjetima Istarska razvojna agencija (IDA), a  financirala se iz Državnog Proračuna putem Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Proračuna Istarske županije i Proračuna Grada Labina. Na opremanje ovog dijela zone utrošeno je 8.800.000 kuna.

U prosincu 2004. godine u okviru I. faze raspisan je natječaj za prodaju 12. građevnih čestica zainteresiranim poduzetnicima i obrtnicima. Kod raspisa natječaja Grad Labin je zadržao pravo nazadkupnje ako na određenoj građevnoj čestici novi vlasnik ne ispuni postavljene uvjete. Veličina ponuđenih građevnih čestica kretala se od 2.091 m2 do 10.907 m2, a na najvećoj građevnoj čestici na sjevernom dijelu zone svoj proizvodni pogon sagradila ja tvrtka Benetton iz Italije osnovavši novu tvrtku pod nazivom Benetton Istria d.o.o. Labin sa sjedištem upravo u novosagrađenoj hali. Tvrtka Benetton Istria je tijekom svog poslovanja bila jedna od najzačajnijih gospodarskih subjekata (izvoznika) u čitavoj županiji. Međutim tijekom 2015. godine tvrtka je  prestala sa svojom djelatnošću u zoni i halu prodala tvrtki CAREL REAL ESTATE ADRIATIC d.o.o. Rijeka koja je u zoni započela sa obavljanjem proizvodnje iz područja svoje djelatnosti, a to je proizvodnja elektroničkih proizvoda i instrumenata koji se koriste pri ugradnji i kontroli sistema za grijanje  i hlađenje, sustava koji kontroliraju uštede energije te specijalizirane armature za javnu rasvjetu.

Poduzetnicima u zoni dane su povlastice kroz početnu cijenu parcele koja je bila utvrđena u visini od 7 €/m2 te kroz smanjenje komunalnog doprinosa za 50% (27 kuna/m3 građevine). Sve parcele unutar Poduzetničke zone Vinež – I. faza koje su bile predmet natječaja su prodane.


;