Pretraživanje

Početak radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj infrastrukturi u Rapcu

Četvrtak, 17. Studenog 2016. - 0:00

Dana 21.11.2016. započinju radovi na rekonstrukciji podzemne vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u ul. Rudarskoj u naselju Rabac. Nakon rekonstrukcije podzemne infrastrukture izvoditi će se radovi na zamjeni kompletnog asfaltnog zastora cijele ulice sveukupne površine 1340 m2.
 
Planirani završetak radova je 20.01.2017., tokom navedenog perioda ul. Rudarska će biti zatvorena za prometovanje, a vodoopskrba i odvodnja će se odvijati normalno.
 
Sveukupna procijenjena vrijednost zahvata iznosi  717.000,00 kn sa PDV-om, od čega radovi na podzemnoj infrastruktui iznose 425.000,00 kn sa PDV-om, a procijenjena vrijednost radova sanacije asfaltnog zastora 292.000,00 kn sa PDV-om.