Pretraživanje

Planovi čija je izrada u tijeku

Planovi čija je izrada u tijeku:

24.08.2021. – Izrada V. Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

24.08.2021. – Izrada I. Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica


24.08.2021. – Izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina;