Pretraživanje

Parkiranje

Komunalne djelatnosti i promet > Komunalna infrastruktura > Parkiranje

U Gradu Labinu postoji oko 4200 označenih parkirališnih mjesta. Prema Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata u Gradu Labinu „Ulična parkirališta su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku ili nogostupu, dok se izvanulična parkirališta nalaze izvan kolnika i mogu biti asfaltirana i neasfaltirana te označena horizontalnom i/ili vertikalnom signalizacijom.“ Naplata naknade za parkiranje vrši se na parkiralištima kako slijedi:

U Labinu na lokacijama:

 • Trg labinskih rudara
 • Titov trg i Ulica Paolo Sfeci
 • Labin Stari Grad (k.č. 1311/3, KO Labin)

U Rapcu na lokacijama:
 • Girandella, Rabac (na potezu od rampe ispod Prohaske uz postojeću prometnicu do zaključno sa platoom na sjevernom dijelu naselja Girandella),
 • Obala Maršala Tita, Rabac (od kućnog broj 29 do križanja sa ŽC5104 - kružnog toka na ulazu u Rabac) zona 2
 • dio Ulice Slobode ispod kućnog broja 69 –5 parkirnih mjesta s elementom blokade.
 • Ulica Slobode, Rabac (k.č. 507/2, 507/3, 508/1, 677/1, 748/3, 774 i 775, k.o. Rabac) zona 3
 • Prohaska, Rabac (dio k.č. 517 k.o. Rabac ) zona 3

Poslove organizacije, naplate i kontrole parkiranja te uređenja i održavanja gore navedenih parkirališta obavlja Labin 2000 d.o.o. iz Labina.
Na ostalim parkiralištima ne vrši se naplata naknade za parkiranje.

1. Parkiralište Rabac Obala Maršala Tita zona 2. SMS broj 707024

Broj parkirališnih mjesta – 140
Sistem naplate – automatska naplata uz pomoć aparata, plaćanje SMS-om, kovanicama ili ParkWallet aplikacijom
Cijene parkirne karte – 7,00 kn sat
Cijena sezonske karte – 500,00 kn dobije se vinjeta za staviti unutar auta
Povlaštena karta za stanare - 150,00 kn vezano za registraciju vozila
Povlaštena cijena za pravne subjekte - 360,00 kn vezano za registraciju vozila
Mjesečna karta - 150,00 kn vezano za registraciju vozila
Dnevna parkirna karta: 
- 01. svibnja – 31. svibnja: 74,00 kn
- 01. lipnja – 30. lipnja: 98,00 kn
- 01. srpnja – 31. kolovoza: 112,00 kn
- 01. rujna – 30. rujna: 98,00 kn 
Dnevna parkirna karta (DPK) se izdaje ako korisnik nije platio parkiranje na bilo koji od gore navedenih načina (SMS, kovanice,ParkWallet) a nju se može u roku od 24 h zamjeniti za satnu parkirnu kartu u naplatnoj kućici na Girandelli ili kućici u Starom Gradu 
  

Rezervacija parkirnog mjesta s elementom blokade – 3.200 kn za 1 mjesto, svako sljedeće je 2.880 kn
Termini naplate i radno vrijeme – od 01. svibnja do 30. rujna prema slijedećem radnom vremenu:
  • 01. svibnja – 31. svibnja : 08:00 – 20:00
  • 01. lipnja – 30. lipnja : 08:00 – 22:00 
  • 01. srpnja – 31. kolovoza: 08:00 – 24:00 sata
  • 01. rujna – 30. rujna: 08:00 – 22:00

2. Ulica Slobode, Rabac zona 3. SMS broj 707025

Sistem naplate - automatska naplata uz pomoć aparata,plaćanje SMS-om, kovanicama ili ParkWallet aplikacijom
Cijene parkirne karte – 5,00 kn sat
Cijena sezonske karte – 500,00 kn dobije se vinjeta za staviti unutar auta
Povlaštena karta za stanare - 150,00 kn vezano za registraciju vozila
Povlaštena cijena za pravne subjekte - 360,00 kn vezano za registraciju vozila
Mjesečna karta - 150,00 kn vezano za registraciju vozila
Dnevna parkirna karta:
- 01. svibnja – 31. svibnja: 60,00 kn
- 01. lipnja – 30. lipnja: 70,00 kn
- 01. srpnja – 31. kolovoza: 80,00 kn
- 01. rujna – 30. rujna: 70,00 kn
Dnevna parkirna karta (DPK) se izdaje ako korisnik nije platio parkiranje na bilo koji od gore navedenih načina (SMS, kovanice,ParkWallet) a nju se može u roku od 24 h zamjeniti za satnu parkirnu kartu u naplatnoj kućici na Girandelli ili kućici u Starom Gradu

Rezervacija parkirnog mjesta s elementom blokade – 3.200 kn za 1 mjesto, svako sljedeće je 2.880 kn
Termini naplate i radno vrijeme – od 01. svibnja do 30. rujna prema slijedećem radnom vremenu:
01. svibnja – 31. svibnja : 08:00 – 20:00
01. lipnja – 30. lipnja : 08:00 – 22:00
01. srpnja – 31. kolovoza: 08:00 – 24:00 sata
01. rujna – 30. rujna: 08:00 – 22:00

3. Prohaska , Rabac zona 3. SMS broj 707025

Sistem naplate - automatska naplata uz pomoć aparata,plaćanje SMS-om, kovanicama ili ParkWallet aplikacijom
Cijene parkirne karte – 5,00 kn sat
Cijena sezonske karte – 500,00 kn dobije se vinjeta za staviti unutar auta
Povlaštena karta za stanare - 150,00 kn vezano za registraciju vozila
Povlaštena cijena za pravne subjekte - 360,00 kn vezano za registraciju vozila
Mjesečna karta - 150,00 kn vezano za registraciju vozila
Dnevna parkirna karta:
- 01. svibnja – 31. svibnja: 60,00 kn
- 01. lipnja – 30. lipnja: 70,00 kn
- 01. srpnja – 31. kolovoza: 80,00 kn
- 01. rujna – 30. rujna: 70,00 kn
Dnevna parkirna karta (DPK) se izdaje ako korisnik nije platio parkiranje na bilo koji od gore navedenih načina (SMS, kovanice,ParkWallet) a nju se može u roku od 24 h zamjeniti za satnu parkirnu kartu u naplatnoj kućici na Girandelli ili kućici u Starom Gradu

Rezervacija parkirnog mjesta s elementom blokade – 3.200 kn za 1 mjesto, svako sljedeće je 2.880 kn
Termini naplate i radno vrijeme – od 01. svibnja do 30. rujna prema slijedećem radnom vremenu:
01. svibnja – 31. svibnja : 08:00 – 20:00
01. lipnja – 30. lipnja : 08:00 – 22:00
01. srpnja – 31. kolovoza: 08:00 – 24:00 sata
01. rujna – 30. rujna: 08:00 – 22:00

Napomena:
Parkiralište na rivi u Rapcu više nije pod jurisdikcijom i upravljanjem Labin 2000 d.o.o te je za tu ulicu postavljena rampa.
Biti će moguće ući od 05:00 do 10:00 ali će trebati izaći do 11:00 jer će nakon toga kažnjavati komunalni redar!Link na ParkWallet aplikaciju: ParkWallet


4. Parkiralište Girandella

Broj parkirališnih mjesta – 1.300
Sistem naplate – zatvoreni sistem s jednom ulaznom i dvije izlazne rampe
Cijene parkirne karte – 4,00 kn sat
Cijena dnevne karte – 20,00 kn (maksimalno se naplaćuje 5 sati dnevno)
Cijena sezonske karte – 150,00 kn (povlaštena za stanovnike Labina) ili 200,00 kn (za sve ostale)
Sezonske karte rade na principu očitanja registracije vozila uz pomoć kamere.
Termini naplate i radno vrijeme 
01. lipnja do 30. lipnja i 1. rujna do 30. rujna od 08:00 – 21:00 sati
1. srpnja do 31. kolovoza od 8:00 - 22:00 sata


5. Parkiralište Titov trg

Broj parkirališnih mjesta – 14 + 6 parkirnih mjesta u Ulici Paolo Sfeci koja se prodaju za rezervacije
Sistem naplate – ručna naplata, maksimalno dva sata
Rezervacija parkirnog mjesta u Ulici Paolo Sfeci – 2.500 kn
Termini naplate i radno vrijeme
16. rujna – 14. lipnja – 08:00 – 14:00, ne radi se vikendom i neradnim danom cijena 7,00 kn sat
15. lipnja – 15. rujna : 08:00 – 22:00 , radi se svaki dan cijena 10,00 kn sat

6. Parkiralište Stari grad

Broj parkirališnih mjesta – 115 parkirnih mjesta
Sistem naplate – zatvoreni sustav s dva ulaza i jednim izlazom
Cijene parkirne karte – 2,00 kn sat od 01.listopada do 30. travnja , 5,00 kn sat od 01. svibnja do 30. rujna
Dnevna karta – 8,00 kn sat od 01.listopada do 30. travnja , 25,00 kn sat od 01. svibnja do 30. rujna
Mjesečna karta - 60,00 kn od 01.listopada do 30. travnja , 150,00 kn od 01. svibnja do 30. rujna
Povlaštena godišnja karta za stanare – 150,00 kn
Povlaštena godišnja karta za privredne subjekte u Starom gradu – 360,00 kn
Godišnja karta (komercijalna) – 1.000,00 kn

7. Parkiralište Trg Labinskih rudara

Broj parkirališnih mjesta – 52 parkirna mjesta
Cijene parkirne karte – 2,00 kn pola sata, 4,00 kune sat tijekom cijele godine
Povlaštena godišnja karta za stanare - 150,00 kn
Povlaštena godišnja karta za pravne subjekte - 360,00 kn 
Termini naplate i radno vrijeme:
01. svibnja – 30. rujna: 07:00 – 13:00 (svaki dan)
01. listopada – 30. travnja: 07:00 – 13:00 (osim vikenda i praznika)


>> PARKIRALIŠTA - DETALJNI GRAFIČKI PRIKAZ <<;